A.) Kedudukan Malaysia di Asia Tenggara

Kedudukan Malaysia Berpandukan Arah Mata Angin

1. Terdapat empat arah mata angin utama, iaitu utara, barat, timur dan selatan. 

2. Mata angin perantaraan terdiri daripada tinur laut, tenggara, barat daya dan barat laut.

3. Kedudukan mata angin boleh diketahui dengan menggunakan kompas.


No comments:

Post a Comment